Wytyczenia oraz inwentaryzacje urządzeń naziemnych i podziemnych

powrót

Wytyczenie polega na wyniesieniu na grunt projektowanego budynku, elementów sieci uzbrojenia terenu lub elementów zagospodarowania terenu na gruncie zgodnie z założeniami projektu technicznego.

Budynki, podziemne i naziemne elementy sieci uzbrojenia i zagospodarowania terenu wymagają inwentaryzacji. Polega to na naniesieniu wyżej wymienionych elementów na mapę oraz zewidencjonowanie ich w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym.