Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej

powrót

Grunty o klasach I, II i III pochodzenia mineralnego i organicznego oraz IV, V i VI pochodzenia organicznego podlegają wyłączeniu z produkcji rolnej w drodze decyzji Starosty, niezbędnej do otrzymania pozwolenia na budowę.

Wyłączenie takich gruntów z produkcji rolnej jest płatne powyżej powierzchni 0,05 ha. Jest również nieopłacalne ze względów na wyższy podatek od gruntów wyłączonych z produkcji rolnej.

Oferujemy Państwu wyłączenie gruntów z produkcji rolnej o powierzchni niezbędnej do wykonania inwestycji.