Wykonywanie pomiarów pod dopłaty obszarowe

powrót

Polega na pomiarze powierzchni danego zasiewu niezbędnej do wykazania jej we wniosku o dopłaty obszarowe.