Sporządzenie wykazów synchronizacyjnych do ksiąg wieczystych

powrót

Wykaz synchronizacyjny  jest to dokument sporządzony  przez geodetę w wypadku wystąpienia rozbieżności oznaczeń nieruchomości, różnic powierzchni pomiędzy stanem faktycznym działki ujawnionym w Ewidencji Gruntów i Budynków, a stanem zawartym księdze wieczystej.

Wykazy synchronizacyjny jest podstawą wpisu do księgi wieczystej lub jej założenia, co jest niezbędne przy sprzedaży bądź przekazaniu nieruchomości.