Rozgraniczenia nieruchomości i wznowienia granic

powrót

Wznowienie znaków granicznych polega na precyzyjnym odnowieniu zniszczonych, uszkodzonych lub przesuniętych znaków granicznych w terenie w oparciu o dokumenty zawarte w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym.

Rozgraniczenie nieruchomości to postępowanie przed organami państwowymi mające na celu ustalenie granic nieruchomości, gdy stały się sporne.