Podziały nieruchomości

powrót

Podział działki polega na wydzieleniu z jednej nieruchomości minimum dwóch działek.

W wyniku podziału otrzymujemy działki wydzielone geodezyjni i indywidualnie oznaczone w ewidencji gruntów i budynków. Podziału dokonuje się głównie w celu sprzedaży lub przekazania nowo wydzielonej działki.