Inwentaryzacje terenów zieleni

powrót

Polega na pomiarze i wykazaniu na mapach parków, terenów zadrzewionych itp.